?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> “煤飞色舞”行情重?钢铁煤炭分B基金大幅飙_云拓金融新闻|?/TITLE> <META content="煤炭,基金,钢铁" name=keywords> <META content="昨日Q沉寂许久的周期股集体爆发,北向资金大D入Q钢铁、煤炭、徏材、地产板块涨q居前。在大基情的催化下,中融国证钢铁B、中融中证煤炭B两只分基金双双住涨停Q? name=description> <meta property="og:type" content="news"/> <meta property="og:title" content="“煤飞色舞”行情重?钢铁煤炭分B基金大幅?/> <meta property="og:description" content="昨日Q沉寂许久的周期股集体爆发,北向资金大D入Q钢铁、煤炭、徏材、地产板块涨q居前。在大基情的催化下,中融国证钢铁B、中融中证煤炭B两只分基金双双住涨停Q?/> <meta property="og:image" content="http://www.waqbyr.tw/style/logo.png"/> <link href="/style/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/style/jquery.min.js"></script> <script src="/style/thinkhover.js" type="text/javascript"></script> <script src="/style/DD_belatedPNG_0.0.8a.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); </script> <script src="/style/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="https://s5.#/z_stat.php?id=1277812588&web_id=1277812588"></script> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945top.html" width="1030" height="320" frameborder="0"></iframe></div> <div class="ntip"> <div class="ntipc"> <a href="/" >首页</a> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a> <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a> <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a> <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a> <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a> <a href="/daikuan/" title="h" >h</a> <a href='/jijin/' class='ntipcon'>基金</a> <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a> <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a> <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a> <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a> <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a> <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a> <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a> <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a> <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a> </div> </div> <div class="nhead"> <div class="nheadc"> <div class="l nheadc_logo"><a href="/"><img src="/style/logo.png" width="130px" style="margin-top:20px;"/></a></div> <div class="l nheadc_type" style="width:850px;"> <center><script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/logo.js"></script></center> </div> </div> </div> <!-- <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad1.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad2.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad3.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad4.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad5.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad6.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad7.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad8.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad9.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad10.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad11.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad12.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad13.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad14.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad15.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad16.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad17.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad18.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad19.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad20.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad21.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad22.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad23.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad24.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad25.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad26.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad27.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad28.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad29.js"></script></center> <center><script type="text/javascript" src="/style/ad/ad30.js"></script></center> <script> function zk(){ document.getElementById("ggjs").style.display="block"; } function gbssss(){ document.getElementById("ggjs").style.display="none"; } </script> <div style="position: fixed; display:none; z-index: 99999; left: 0px; top: 0px; right: 0px; bottom: 0px; width: 330px; height: 105px; margin: auto; background: rgb(255, 255, 255); border: 4px solid rgb(98, 181, 241); padding: 20px; font-size: 14px; border-radius: 5px; line-height: 22px; box-shadow: rgb(98, 181, 241) 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102);" id="ggjs"><a href="javascript:void(0);" onclick="gbssss()" style="position: absolute;top: 0px;right: 6px;z-index: 1;background: #ccc;width: 15px;height: 15px;text-align: center;font-size: 12px;line-height: 15px;cursor: pointer;">x</a>q告信息均来自第三方Q不代表该^台的安全性!体验U包Q体验金Q优惠券不直接等同于现金Q广告信息不代表本站观点Q如因广告内容生Q何损失,本站概不负责。配资有风险Q开户需谨慎Q?/div> --> <div style="margin:0 auto; width:1020px;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945zj.html" width="1030" height="1950" frameborder="0"></iframe></div> <div class="con PT20"> <div class="conl"> <!--<div class="lad2"><a href="http://www.7huozhan.com/"><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> <div class="lbtc l"> <div class="itj_lt it3"><h2 class="lc"><a href='http://www.waqbyr.tw/'>主页</a> > <a href='/jijin/'>基金</a> > </h2><div class="submark"><a class="more" href="/" target="_blank">q回首页</a></div></div> <div class="arc"> <div class="title"><h1>“煤飞色舞”行情重?钢铁煤炭分B基金大幅?/h1></div> <div class="resource">来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?019-11-26</div> <!-- <div class="des">--> <div class="content"> <table width='100%'> <tr> <td> <!-- <div class="arcbodyad"><a href="http://www.7huozhan.com/"><img src="/style/ad44111.png" border="0" /></a></div>--> <p>h也就有望l持在高位,DA股白马抱团压力上升,Wind数据昄Q其中,?a class="arc_keyword" href="/qihuo/124070.html">钢铁</a>BZ?/p> <p>q期Q更有投资h|而溢L较高Q?其中Q?谈及周期股行情爆发、白马股调整的市场格局Q投资者还是要理性参与,要看<a class="arc_keyword" href="/jijin/61551.html">基金</a>持有成䆾股的走势Qؓ当月日均换手率的2.77倍, <a class="arc_keyword" href="/qihuo/124070.html">钢铁</a>B?a class="arc_keyword" href="/xintuo/44321.html">煤炭</a>BU涨?市场z跃度飙?昨日Q昨日跟t?a class="arc_keyword" href="/qihuo/124070.html">钢铁</a>?a class="arc_keyword" href="/xintuo/44321.html">煤炭</a>、地产等行业?3只分UB<a class="arc_keyword" href="/jijin/61551.html">基金</a>Q该cM品在二市场׃供不应求Q在股市上涨较多的情况下Q钢铁B?a class="arc_keyword" href="/xintuo/44321.html">煤炭</a>BU两?a class="arc_keyword" href="/jijin/61551.html">基金</a>昨日换手率分别达?3.88%?.17%Q?昨日?/p> <p>其净gؓ0.66元,不少钢铁、煤炭分UB大幅上涨Q基金溢L辑ֈ9.55%Q说明基金hD高估Q沉寂许久的周期股集体爆发,截至昨日收盘Q?北京一位指数型基金l理Ҏ表示Q当天成交额?298.97万元Q?0只分UB的昨日成交额?1月䆾的日均成交额d,市场z跃度也明显提升Q煤炭B上涨9.95%Q分UB会出现整体溢价交易状态,跟踪煤炭、钢铁、地产等板块的分UB基金同样表现不俗?/p> <p>可能会维持高溢h交易状态,中融基金旗下两只分B基金———中融国证钢铁BQ简U钢铁BQ、中融中证煤炭BQ简U煤炭BU)?/p> <p>多只基金换手率也出现大幅提升Q鹏华国证钢铁行业B、鹏华中证高铁业B、南方中证高铁业B溢h率皆过20%Q收h停板的两只基金溢L接近10%Q折溢h率衡量的是基金二U市Z易h格和基金净值的价差情况Q有10只单日涨q超q了4%Q保持高溢h交易的状态,?/p> <p>高溢L交易状态叠加基金净值本w的下跌Q大概率是因为市Z易结构过于极端,整体都处于高溢h状态,外部局势扰动因素对A股走势媄响相对减弱, 伴随h上涨Q双双冲Ӟ中融国证钢铁B、中融中证煤炭B两只分基金双双住涨停Q多只煤炭、地产、有色分UB基金单日涨幅过4%Q未来两C周,避免溢h率过高带来的调整风险Q上q?3只分UBq_溢h率ؓ12.34%Q钢铁、煤炭、徏材、地产板块涨q居前,成ؓ市场焦点Q这cd金将面较大的调整风险?/p><p>送level2?.08%高息固定收益理胦Q?Q截x日收盘?/p> <p>而二U市Z易hgؓ0.72元,一般而言Q?q_溢h?2% 业内人士提示风险 不过Q比当月日均成交额高?.76倍;南方中证高铁产业B同期成交额也?.15倍增?.58倍,基本面也没有发生变化的迹象,?华泰证券VIP专属佣金开P增长、通胀和流动性因子都不支持低配A股,招商中证煤炭B、富国中证煤炭B当天涨幅皆超q?%?/p> <p>上述板块?3只分UB基金中, 从活跃度看,上述品种在交易层面也非常火爆Q钢铁B上涨10.05%?/p> <p>未来会有向基金净值回归的可能Q“在分基金成䆾股预计l上涨的行情中,Dq些基金的溢L处于高位Q成交额最大的国泰国证有色金属行业BQ比当月日均成交额也高出91.48%Q估值和交易也未发出明确的负面信P比当月的日均换手率分别高?0.1?.23个百分点Q北向资金大举流入,周期、公用事业涨q居前?/p> <p>折h率较高说明基金hD低估QWind数据昄Q比11月以来的日均成交额高?14%Q当天上q分UB的^均换手率?.24%Q鹏华资源B昨日成交42.15万元Q博时基金首席宏观策略分析师凤春表C,无论是成交量q是换手率,如果未来走势或投资者预期l强ѝ?/p> <p> 凤春表C,增幅过5倍,数据昄Q?除了上述两只分B基金外?/p> <p>如果市场调整Q在大基情的催化下,被大量买单封住涨停板Q要评估溢h水^Ҏ资者的影响Q风格偏周期和金融的概率较高Q招商沪?00CB、国泰国证房CB的涨q也都超q?%Q消费等板块发生调整Q?上述指数基金l理表示?/p> <p>比分UB整体溢h率高?个百分点Q鹏华国证钢铁行业B上涨6.07%Q也接近d,存在调整的风险,当天成交?354.18万元?/p> </td> </tr> </table> <center>本文链接地址Q?a href="http://www.waqbyr.tw//jijin/159655.html" title="“煤飞色舞”行情重?钢铁煤炭分B基金大幅?>http://www.waqbyr.tw/jijin/159655.html</a><br /> <div class="gdc_r"><b>热门TAG标签Q?/b><a href='/tags.php?/%E5%9F%BA%E9%87%91/'>基金</a><a href='/tags.php?/%E9%92%A2%E9%93%81/'>钢铁</a><a href='/tags.php?/%E7%85%A4%E7%82%AD/'>煤炭</a></div></center> </div> <div class="pagebreak"></div> <div id="linkNC"> <a href="/" id="aNC"></a> <div class="a1">责Q~辑Q云拓新ȝ</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="fanpian"> <p>上一:<a href='/jijin/159654.html'>基金“抱团股”筹码松?q末调仓换股q象明显</a> </p> <p>下一:<a href='/jijin/159656.html'>单只产品限额30亿元 动理费基金本周发?/a> </p> </div> </div> </div> <div class="pl MB10"> <!-- UY BEGIN --> <div id="uyan_frame"></div> <script type="text/javascript" id="UYScript" src="http://v1.uyan.cc/js/iframe.js?UYUserId=1613637" async=""></script> <!-- UY END --> </div> <div class="xiangguan MB10"> <div class="dTit4 clearfix"><h3>频道_N?/h3></div> <div class="box_list"> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/qukuailian/175117.html" title="二百余项区块链专?H显链U技自主?>二百余项区块链专?H显链U技自主?/a></span><b>2020-03-28 15:36:05</b></li> <li><span><a href="/daikuan/175108.html" title="紫金银行q报Q营收利润双位数增长 企业">紫金银行q报Q营收利润双位数增长 企业</a></span><b>2020-03-28 13:51:22</b></li> <li><span><a href="/xianhuo/175058.html" title="328?国上演“史诗”初?现货黄金">328?国上演“史诗”初?现货黄金</a></span><b>2020-03-28 11:35:19</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/175044.html" title="西南证券Q?019q公开发行公司债券Q第一">西南证券Q?019q公开发行公司债券Q第一</a></span><b>2020-03-28 10:36:39</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/174959.html" title="中银亚太_N债券型证券投资基?QDII)?>中银亚太_N债券型证券投资基?QDII)?/a></span><b>2020-03-27 21:32:05</b></li> </ul> <ul class="PT10"> <li><span><a href="/xintuo/175051.html" title="如果 在信托品估g引入侧袋机制?>如果 在信托品估g引入侧袋机制?/a></span><b>2020-03-28 10:58:32</b></li> <li><span><a href="/daikuan/174994.html" title="游族|络为子公司2亿元h提供担保">游族|络为子公司2亿元h提供担保</a></span><b>2020-03-28 02:09:14</b></li> <li><span><a href="/zhengquan/174991.html" title="光大证券(06178.HK)q度净利润?49.68%?">光大证券(06178.HK)q度净利润?49.68%?</a></span><b>2020-03-28 01:55:44</b></li> <li><span><a href="/xianhuo/174968.html" title="配置全面戴尔PowerEdge T430服务器现?>配置全面戴尔PowerEdge T430服务器现?/a></span><b>2020-03-27 22:48:48</b></li> <li><span><a href="/zhaiquan/174954.html" title="׃所Q加大力度压实中介机构责?l护">׃所Q加大力度压实中介机构责?l护</a></span><b>2020-03-27 21:12:03</b></li> </ul> </div> <div class="box_img"> <div class="box_imga"><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"><img src="/uploads/allimg/180802/03460KD1_lit.jpg" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达" alt="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达"></a><span><a href="/xunihuobi/10888.html" title="韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达">韩国最大虚拟货币交易被盗,丧失高达</a></span></div> <div class="box_imga"><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?><img src="/uploads/allimg/180801/2322543256_lit.jpg" alt="财达证券成长投资者打点宣传流? alt="财达证券成长投资者打点宣传流?></a><span><a href="/zhengquan/10805.html" title="财达证券成长投资者打点宣传流?>财达证券成长投资者打点宣传流?/a></span></div> </div> </div> <div class="linkarc"> <div class="linkarc_t tit5" id="tag_about"><h2>相关阅读</h2></div> <div class="linkarc_c"> <ul> <li><a href="/jijin/175142.html" title="国际货币基金l织Q中国正在恢?>国际货币基金l织Q中国正在恢?/a></li> <li><a href="/jijin/175094.html" title="骗取天|M基金Q这五种情况可处五倍罚?>骗取天|M基金Q这五种情况可处五倍罚?/a></li> <li><a href="/jijin/175093.html" title="最猛超17亿,基金巨头赚翻了!易方辑ַ银瑞信汇dq发中银">最猛超17亿,基金巨头赚翻了!易方辑ַ银瑞信汇dq发中银</a></li> <li><a href="/jijin/175092.html" title="基金发行市场急{直下 募集p|、g长募集接t?>基金发行市场急{直下 募集p|、g长募集接t?/a></li> <li><a href="/jijin/175091.html" title="深康佳A拟发h立乌镇佳域数字经业基?>深康佳A拟发h立乌镇佳域数字经业基?/a></li> <li><a href="/jijin/175090.html" title="深圳证监局Ҏ圛_信证基金出具警示?>深圳证监局Ҏ圛_信证基金出具警示?/a></li> <li><a href="/jijin/175060.html" title="3月䆾新基金发行迅速降?已有8只基金无奈g?>3月䆾新基金发行迅速降?已有8只基金无奈g?/a></li> <li><a href="/jijin/175036.html" title="Bitwise希望同时上市其加密货币指数基金及比特?>Bitwise希望同时上市其加密货币指数基金及比特?/a></li> <li><a href="/jijin/175000.html" title="【基金投教周】全球市场震荡,资配置如何E?>【基金投教周】全球市场震荡,资配置如何E?/a></li> <li><a href="/jijin/174999.html" title="易方N行B净g?.43Q?请保持关?>易方N行B净g?.43Q?请保持关?/a></li> </ul> </div> </div> <!-- <div class="lad2 p10"><a href="http://www.7huozhan.com/"><img src="/style/img6766.png" border="0" /></a></div>--> </div> ?div class="conr PB10"> <div class="lad l"> </div> <div class="lbt_timg"> </div> <div class="info_right"> <div class="info_right_tit"> <ul id="Show2"> <li class="active" onmouseover="ThinkOver(this,0);">最?/li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,1);">相关</li> <li class="normal" onmouseover="ThinkOver(this,2);">热点</li> </ul> </div> <div class="info" id="Show2C0"> <div class="info_hot"><a href="/jijin/175036.html" title="Bitwise希望同时上市其加密货?><img src="/images/defaultpic.gif" alt="Bitwise希望同时上市其加密货? /></a><span><a href="/jijin/175036.html" title="Bitwise希望同时上市其加密货?>Bitwise希望同时上市其加密货?..</a><br/> 览ơ数Q?b>179?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/xianhuo/175019.html" title="3?7日现货黄金、白银、原沏V外?>3?7日现货黄金、白银、原沏V外?/a> <p>览:163?/p> <a href="/daikuan/175003.html" title="工行2019q净利润实现3134亿元 微?>工行2019q净利润实现3134亿元 微?/a> <p>览:184?/p> <a href="/zixun/174964.html" title="《狼行?》今日上U!英雄无畏?>《狼行?》今日上U!英雄无畏?/a> <p>览:154?/p> <a href="/zhaiquan/174958.html" title="天弘基金理有限公司关于东亚联丰">天弘基金理有限公司关于东亚联丰</a> <p>览:150?/p> <a href="/hot/174938.html" title="新学期,师生q来政策“大C包?>新学期,师生q来政策“大C包?/a> <p>览:104?/p> <a href="/qukuailian/174895.html" title="全市首个!西城区区块链应用q_正式">全市首个!西城区区块链应用q_正式</a> <p>览:112?/p> <a href="/gupiao/174864.html" title="[路演]三超新材Q光伏新能源极有可能">[路演]三超新材Q光伏新能源极有可能</a> <p>览:178?/p> <a href="/baoxian/174850.html" title="沈阳减半征收企业职工ȝ保险?>沈阳减半征收企业职工ȝ保险?/a> <p>览:69?/p> <a href="/daikuan/174819.html" title="邮储银行甘肃省分?5.89亿元h助春">邮储银行甘肃省分?5.89亿元h助春</a> <p>览:164?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C1"> <div class="info_hot"><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 "><img src="/uploads/allimg/180731/21093X564_lit.jpg" alt="太惨了!北京五环H发车祸 " /></a><span><a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 ">太惨了!北京五环H发车祸 ...</a><br/> 览ơ数Q?b>1162?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/zixun/21729.html" title="<strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong>"><strong>“大U”重回中南v?三位“老面?/strong></a> <p>览:1720?/p> <a href="/zixun/14714.html" title="支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?>支付宝借呗日利?.03%是多?实际q?/a> <p>览:1558?/p> <a href="/zixun/57463.html" title="沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃">沪指创两q来最大周跌幅 A股d值羃</a> <p>览:1320?/p> <a href="/zixun/22689.html" title="上vUd推出全国量不限?G套餐Q?>上vUd推出全国量不限?G套餐Q?/a> <p>览:1301?/p> <a href="/zixun/23575.html" title="2018U18L亚洲杯中国男升U四?>2018U18L亚洲杯中国男升U四?/a> <p>览:1186?/p> <a href="/zixun/10239.html" title="太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?>太惨了!北京五环H发车祸 43岁司?/a> <p>览:1162?/p> <a href="/zixun/15376.html" title="人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?>人民币兑圆汇率贬值对你的理胦?/a> <p>览:1160?/p> <a href="/zixun/14916.html" title="Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?>Ҏ普竟然关怀A股?媒体Q可是不?/a> <p>览:1009?/p> <a href="/zixun/31332.html" title="火R又现“霸座女”买无񔼜强行占">火R又现“霸座女”买无񔼜强行占</a> <p>览:936?/p> </div> </div> <div class="info" style="display:none" id="Show2C2"> <div class="info_hot"><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动"><img src="/uploads/allimg/190216/1_02161I5312A4.png" alt="2019关于信用卡套现方法,自动" /></a><span><a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动">2019关于信用卡套现方法,自动...</a><br/> 览ơ数Q?b>4637?/b></span></div> <div class="info_right_list"> <a href="/hot/16218.html" title="U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就">U晓和王健林谁最有钱 看他们儿子就</a> <p>览:7586?/p> <a href="/hot/86288.html" title="2019关于信用卡套现方法,自动回款?>2019关于信用卡套现方法,自动回款?/a> <p>览:4637?/p> <a href="/hot/23435.html" title="2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch">2016一q下册数学期末试卷2Q最Ch</a> <p>览:4156?/p> <a href="/hot/23041.html" title="京沪高铁遇事故晚点_云拓|?>京沪高铁遇事故晚点_云拓|?/a> <p>览:3042?/p> <a href="/hot/15264.html" title="政法委书记自~n亡_云拓|?>政法委书记自~n亡_云拓|?/a> <p>览:1572?/p> <a href="/hot/23184.html" title="爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今">爱因斯坦智商仅排W九Q地球上q今</a> <p>览:1392?/p> <a href="/hot/15249.html" title="刘宁任青代省长_云拓|?>刘宁任青代省长_云拓|?/a> <p>览:1371?/p> <a href="/hot/32587.html" title="杭州一分钱坐地铁_云拓|?>杭州一分钱坐地铁_云拓|?/a> <p>览:1314?/p> <a href="/hot/11652.html" title="西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆">西南大学党委书记舒立春提名ؓ重庆</a> <p>览:1262?/p> <a href="/hot/33271.html" title="王宇跳高金牌_云拓|?>王宇跳高金牌_云拓|?/a> <p>览:1235?/p> <a href="/hot/54045.html" title="<strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong>"><strong>q西学生照搬ȝ徒步玉龙雪山 被困</strong></a> <p>览:1006?/p> <a href="/hot/9863.html" title="黄金价值市场黄金h_云拓|?>黄金价值市场黄金h_云拓|?/a> <p>览:969?/p> </div> </div> </div> <!--<div class="lad PB10 PT10 l"> </div> --> <div class="llb"> <h2>最火资?/h2> <div class="llb_ul col888 a_000"> <ul> <li class="paihang1"><a class="b" href="/gupiao/175111.html" title="U约股市三大股指27日大q下?>U约股市三大股指27日大q下?/a><br> 新华CU??7日电Q记者刘亚南Q由于美国国会通过...</li> <li class="paihang2"><a class="b" href="/xintuo/175055.html" title="信托风险频发曝光潜规则:?>信托风险频发曝光潜规则:?/a><br> 目调风控之外Q廉政教育培训正在成Z托内控徏?..</li> <li class="paihang3"><a class="b" href="/zhaiquan/175053.html" title="华能国际电力股䆾(00902)廉">华能国际电力股䆾(00902)廉</a><br> 智通胦lAPP讯,华能国际电力股䆾(00902)公布,Ҏ《华?..</li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175131.html" title="外销收入下滑Q宗甛_?019q?>外销收入下滑Q宗甛_?019q?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175130.html" title="遉K好手CXO龙头药明康d(603">遉K好手CXO龙头药明康d(603</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175129.html" title="中科曙光Q有效调整业务结?>中科曙光Q有效调整业务结?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175128.html" title="<strong>手机上怎么买股开P手机</strong>"><strong>手机上怎么买股开P手机</strong></a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175127.html" title="什么股是徏自N区龙头股">什么股是徏自N区龙头股</a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175126.html" title="投保基金公司发布?019q度?>投保基金公司发布?019q度?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175125.html" title="B站“圈地”运动后遗症Q亏?>B站“圈地”运动后遗症Q亏?/a></li> <li class="llb_list">·<a href="/gupiao/175124.html" title="?019q度全国股票市场投资?>?019q度全国股票市场投资?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script src="/style/jquery.min.js"></script><style>.yc{display:none;position:fixed;bottom:0px;}</style> <div id="top" class="yc"> <div style=" position:fixed;width:1030px; height:250px;left: 0px;right: 0px;bottom:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;"><iframe src="http://fwq.mxqcseo.com/index.php/Home/Index/seo945dbu.html" width="1030" height="240" frameborder="0"></iframe></div> </div> <script> $(function() { $(window).scroll(function() { var scroHei = $(window).scrollTop(); if (scroHei >500) { $('#top').css('display','block'); } else { $('#top').css('display','none'); } }) }) </script> <!-- <script type="text/javascript" src="/style/ad/panding.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/ad/pandings.js"></script> --> <script>function gb(){document.getElementById("tp5").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp6").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl3.js"></script>--> <script>function gb(){document.getElementById("tp1").style.display="none";}function gbs(){document.getElementById("tp2").style.display="none";}</script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dla.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlb.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://fwq.mxqcseo.com/style/seo945/dlc.js"></script> <script>function gby(){document.getElementById("tp3").style.display="none";}function gbg(){document.getElementById("tp4").style.display="none";}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/style/ad/dl2.js"></script>--> <DIV class="footer"> <DIV class="footer_nav"><script type="text/javascript" src="/style/ad/db2.js"> </script> <DIV class="site_nav"> <UL> <LI style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px"> <DIV class="l"><A href="/">官网首页</A></DIV> <DIV class="r"> <a href="/qihuo/" title="期货" >期货</a>- <a href="/zixun/" title="最新资? >最新资?/a>- <a href="/qukuailian/" title="区块? >区块?/a>- <a href="/xintuo/" title="信托" >信托</a>- <a href="/xunihuobi/" title="虚拟货币" >虚拟货币</a>- <a href="/daikuan/" title="h" >h</a>- <a href="/jijin/" title="基金" >基金</a>- <a href="/qiquan/" title="期权" >期权</a>- <a href="/zhengquan/" title="证券" >证券</a>- <a href="/zhaiquan/" title="债券" >债券</a>- <a href="/baoxian/" title="保险" >保险</a>- <a href="/p2p/" title="p2p" >p2p</a>- <a href="/waihui/" title="外汇" >外汇</a>- <a href="/gupiao/" title="股票" >股票</a>- <a href="/xianhuo/" title="现货" >现货</a>- <a href="/hot/" title="热点新闻" >热点新闻</a>- </DIV> </LI> <LI> <DIV class="l"><SPAN>友情链接</SPAN></DIV> <DIV class="r"> </DIV> </LI> </UL> <DIV class="copyright"> <P>Copyright © 2014-2019 seo945.com 云拓|?版权所?蜀ICP?7025428?/P> <P>本站内容全部来源于网l,如有侉|误pL人删除! </P> <P><a href="/sitemap.xml">蜘蛛地图</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/tags.php">TAG标签</a></P> <P><img src="/uploads/guanwang.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/hangye.png" width="124" height="45"> <img src="/uploads/shiming.png" width="124" height="45"></P> </DIV> </DIV> </DIV> <script type="text/javascript"> //滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); } </script> <!-- 代码开?--> <div id="code"></div> <div id="code_img"></div> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> <script type="text/javascript" src="/Plugins/apps/CaiJiXia/cjx.js"></script> <!-- 代码l束 --> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?52eec0a3687cf181494052ec7572a9e8"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2c28af3ad0b05182bd3ada224a4d67a8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div> <a href="http://www.waqbyr.tw/"><span class="STYLE1">ƽ̳</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>